chat icon

Zprávy

02:30

Sweden: Retail Sales y/y: 1.1%

July Retail Sales are 1.1% on a yearly base, it was expected to be % versus 3.2% previously.

02:30

Sweden: Retail Sales m/m: -0.9%

July Retail Sales are -0.9% on a monthly base, it was expected to be % versus -0.6% previously.

Tyto informace nepředstavují rady ani doporučení, jak investovat, ani nabádání k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů. Avus Capital se zříká veškeré zodpovědnosti za jakékoliv využívání poskytnutých informací a za jakékoliv případné důsledky takového užívání. Na přesnost ani úplnost těchto informací není poskytována žádná výslovná záruka. Proto kdokoliv se těmito informacemi řídí, činí tak zcela na vlastní riziko. Berte na vědomí, že obchodování se smlouvami na rozdíl (CFD) přináší významné riziko ztráty.

Varování před riziky